– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Utsyn mot Voss

Basisutstillinga

Ved Voss folkemuseum kan du no sjå basisutstillinga, Utsyn mot Voss.

Utstillinga stod ferdig til sommaren 2021, og fortel historia om Voss dei siste 500 åra. Museet har henta fram mange godbitar frå samlingane sine, og har i tillegg lånt inn ei rekkje gjenstandar frå andre.

Utstillinga opnar med ein presentasjon av det gamle bondesamfunnet. På vegen vidare gjennom historia er der to store vendepunkt – opninga av Vossebanen i 1883, og den andre verdskrigen.

I utstillinga vil du mellom anna møta mange enkeltpersonar som har prega lokalsamfunnet gjennom desse åra, du vil høyra opptak med mange av dei beste musikarane frå bygda, og du vil sjå filmar frå Ekstremsportveko.

Det heile vert presentert på ein ryddig og innbydande måte, og utstillinga er laga av Bergens-firmaet Vill