Undervisning

Eit møte med historia

Voss folkemuseum tilbyr undervisningsopplegg for ulike alderstrinn:

  • Barnehagar: Ta kontakt for avtale om opplegg.
  • Barneskule:
    – Kosthald og matstell
    – Dekor på tre og tekstil
    – Primstaven
  • Ungdomstrinnet: Arkitektur og byggeskikk
  • Vidaregåande skule: Historie frå Voss 1800–1883.

 

 

Kontakt

Mølstervegen 143, 5705 Voss
Tlf: 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opningstider

I samband med smitteverntiltak:
Me tek for tida kun i mot skuleklassar,
gjeld t.o.m. 20. juni.

Må tingast på førehand.

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Adr: Mølstervegen 143, Voss
Tel: +47 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opening hours

Due to the Covid-19 situation:
The museum is closed (except for school groups)
til and including 20 June.

Must be booked in advanced. 

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X