– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Eit møte med historia

Voss folkemuseum tilbyr undervisningsopplegg for ulike alderstrinn.

Døme på opplegg me har kvart år er:

1-6. trinn: Dekor på tre og tekstil 

  • Ungdomstrinnet: Arkitektur og byggeskikk
  • Vidaregåande skule:  Historiske kjelder, Voss frå 1800 -1884.

Ved andre høve spissar me opplegg i samarbeid med den enkelte skulen.

Ta kontakt med museet for avtale om skulebesøk!