Aktuelle utstillingar

Ta ein runde i utstillingane!

  • Fotoutstilling:
    I oktober 2019 opna museet utstillinga «Utsiktspunkt og gøymestad». Den tek utgangspunkt i ein bildeserie kunstfotograf Jens Hauge starta i 1988 då han oppdaga ei nær falleferdig leikehytte i Vik i Sogn. Kunstfotografen reiste fleire gonger tilbake til den samme hytta og tok bilete. Dette var dei fyrste av i alt 150 foto av ulike trehytter frå heile sør- Norge. Utstillinga på Voss folkemuseum syner eit stort utval fra serien- inkludert hytter frå Voss.
    Sjølv om utstillinga handlar om leikehytter er ikkje biletserien berre retta mot born som målgruppe. Hauge vil ikkje avsløra borna sin gøymestad, ein stad som for mange born kanskje er den fyrste forsiktige lausrivinga frå heimen. Bileta i utstillinga er meir meint som ei «minnebru» til publikum, fortel fotografen. Jens Hauge er oppteken av lekehyttene som fenomen, – av de arkitektoniske, kunstneriske, filosofiske og sosialantropologiske aspektene ein kan lesa frå dei.

 

  • I tunet kan du sjå ei mindre utstilling om tun på Voss og livet på Mølster.
    Her finn du Adolph Tidemand sine teikningar frå stover på Mølster, i tillegg til teikningar av andre tun som ein gong stod på Voss – teikna av arkitekt Arne Berg. Ein komplett modell av Mølster, laga av vossaspeidarar i 1925, er også utstilt her. I ei av buene syner me eit stort tal vossakjenger, der variasjonen i størrelse og dekor er stor. Felles for dei alle er likevel dei karakteristiske handtaka, utforma som hestehovud. Den eldste kjenga me har er datert 1571.

Kontakt

Mølstervegen 143, 5705 Voss
Tlf: 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opningstider

I samband med smitteverntiltak:
Me tek for tida kun i mot skuleklassar,
gjeld t.o.m. 20. juni.

Må tingast på førehand.

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Adr: Mølstervegen 143, Voss
Tel: +47 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opening hours

Due to the Covid-19 situation:
The museum is closed (except for school groups)
til and including 20 June.

Must be booked in advanced. 

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X