– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Aktuelle utstillingar

Utstilling, gamle plakatar, Vossa Jazz

50 år med Vossa Jazz!

I slutten av mars 2023 opna museet jubileumsutstillinga 50 år med Vossa Jazz! I utstillinga kan du få innblikk i livet både på og bak scena frå fyrste festivalen i 1974 og fram til i dag.

Korleis starta det heile? Kva var viktige milepelar? Kva har festivalen tydd for Voss og finn me ein suksessfaktor bak den vitale 50 åringen?

Det vert mellom anna gjensyn med plakatar av ulike festivalkunstnara, gjenhøyr med dei fantastiske Tingingsverka «backstage» og festivaltelt for born.

Utstillinga er produsert i samarbeid med Vossa Jazz og med støtte frå Voss Sparebank og Voss Herad.

På Mølstertunet/Anfinnssfloren: 

  • Her  kan du sjå ei mindre utstilling om tun på Voss og livet på Mølster.
  • Her finn du Adolph Tidemand sine teikningar frå stover på Mølster, i tillegg til teikningar av andre tun som ein gong stod på Voss – teikna av arkitekt Arne Berg.
  • Ein komplett modell av Mølster, laga av vossaspeidarar i 1925, er også utstilt her.