– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Styrlause prosessar

lau20jun(jun 20)00:00sun23aug(aug 23)00:00Styrlause prosessar00:00 - (august 23) 00:00(GMT+00:00)

Om arrangementet

Deltakande kunstnarar er:
Leander Djønne
Cecilia Jonsson
Pierre Lionel Matte
Ingri Haraldsen
Forfattar Tora Sanden Døskeland bidreg med tekst.

Det som ikkje let seg kontrollera eller som utviklar seg i uføreseielege retningar, har eit stort skapande potensial samstundes som det kan vekkje djup uro, ei kjensle av å røre seg på ei papirtynn hinne over usikker grunn. Kunstnarane som deltek i sommarens utstilling relaterer seg til korleis me brukar og rører oss i naturen.

>>> Sjå program for daglege visningar av Leander Djønne og Pierre Lionel Matte sine filmar

Styrlause prosessar er eit samarbeid mellom Nordisk Kunstnarsenter Dale, (NKD) og Kunsthuset Kabuso.
Prosjektet er sett saman av to utstillingar på Kabuso i periodane 20.6 – 23.8.2020 og 11.6-12.9.2021, og eit tre månadar langt residens-opphald på NKD, Dalsåsen, sommaren 2020.

Ingri Haraldsen

 

Leander Djønne

 

 

Pierre Matte

 

Cecilia Jonson

Cecilia Jonson

Tid

Juni 20 (Laurdag) 00:00 - August 23 (Sundag) 00:00(GMT+00:00)