– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Joleverkstad Avlyst !

sun28nov12:00sun15:00Joleverkstad Avlyst !12:00 - 15:00(GMT+00:00)

jol

Om arrangementet

Me ser oss diverre nøydde til å avlysa joleverkstaden sundag 28. november. Me har ikkje fått pålegg om dette, men det er aukande smitte både lokalt, regionalt og nasjonalt. Me er difor redde for at joleverkstaden vår kan verta ein stad der dei besøkande tek med seg meir enn jolepynt heim. Det er vanskeleg å halda god nok avstand, og det ville vera uråd for oss å sikra at ingen tek på sakser og limstiftar andre har brukt. Me ynskjer sjølvsagt ikkje at museet skal vera med på å spreia smitten, og vel difor å avlysa joleverkstaden i år.

Me vonar at dette ikkje skapar problem for dykk. Me hadde gleda oss til igjen å ha ein joleverkstad, og reknar med at situasjonen er betre om eitt år. Velkomne tilbake då!

Med venleg helsing
Voss folkemuseum

 

Bli med på joleverkstad sundag 28. november. Her finn du ulike aktivitetar: sying, ymse papirarbeid, trearbeid, kransar, marsipanfigurar mm.
Viktig: I år må du melda deg på til joleverkstaden. Det gjer du enkelt ved å senda ein epost med tal vaksne og born til voss.folkemuseum@hvm.museum.no innan tysdag 23.11. Det er avgrensa tal plassar i år (200).

Open kafe og museumsbutikk. Pris vaksne kr 150, born under 15 år gratis. Hjarteleg velkomen!

Tid

(Sundag) 12:00 - 15:00(GMT+00:00)