– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

.

lau04mai(mai 4)00:00sun02jun(jun 2)00:00.Utstilling(mai 4) 00:00 - (juni 2) 00:00(GMT+00:00)

Om arrangementet

Feiringa av tre tiår med kunst og fellesskap vert levande i med utstillinga JUBEL.
Harding Puls har sidan stiftinga vore ei vital tverrfagleg kraft for kunstnarar i Hardanger, og markerer no sitt 30-årsjubileum med 26 av dei visuelle kunstnarane.
I løpet av perioden vert det også konsertar med nokre av musikarane frå Harding Puls.

Deltakande kunstnarar:

Anne Hesvik
Aud Bækkelund
Els Geelen
Felieke van der Leest
Iben Mansfeld
Ingerid Jordal
Ingunn van Etten
Johild Mæland
Judith Elisabeth de Haan
Kristi Skintveit
Kwestan J. Bawan
Lars Gunnar Polden
Linda Lid
Mirjam Clement
Nina Bang Larsen
Randi Sandven Skeie
Silje Ensby
Silje Solvi
Simone Hooymans
Solfrid Aksnes
Svein Nå
Synneva Heradstveit
Tone Aanderaa
Tord Torpe
Wim van den Toorn
Åse Berit Skeie Ulltang 

Kva inspirerer ein kunstnar? JUBEL undersøkjer denne gåta gjennom verk som fangar essensen av livet og inviterer til utforsking av nye og kjende landskap gjennom kunsten.

Historie som formar framtid
Harding Puls har vakse til å verta eit sterkt nettverk for kunstnarar med tilknytning til Hardanger.
Arbeida deira har sett varige spor ikkje bare regionalt, men på tvers av nasjonale og internasjonale landskap.

Kuratert mangfald
Utvald av ein kunstfagleg jury, inkludert fagleg leiar i Kabuso, Sissel Lillebostad og Aud Bækkelund og Tord Torpe frå Harding Puls, er JUBEL eit spegelbilete av dei visuelt utøvande medlemene sitt virke. Denne gruppeutstillinga med 26 kunstnarar syner eit breidt spekter av fargar og former, frå måleriske landskap til digitale uttrykk.

JUBEL er ei påminning om at kunst og kultur veks og vert til i hendene på dei som skapar og dei som opplever.

Alle er velkomne til å vera med på feiringa og dykka ned i det rike kunstlandskapet som JUBEL – Harding Puls 30 år byr på. 

For meir informasjon om Harding Puls sjå hardingpuls.no

Tid

Mai 4 (Laurdag) 00:00 - Juni 2 (Sundag) 00:00(GMT+00:00)