– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Møte med eiga maske

sun26mai14:00sun15:30Møte med eiga maskeUrframføring14:00 - 15:30(GMT+00:00)

Om arrangementet

Velkomen til urframføring av Møte med eiga maske sundag 26. mai kl 13! 

Lars Gunnar Polden, biletkunstnar
Reidun Horvei, song og resitasjon
Arild B. Nielsen, trompet
Inger-Kristine Riber, pianist, komponist og tekstforfattar
Jøran Mjelde, filmfotograf

MØTE MED EIGA MASKE
-inspirert av Lars Gunnar Polden sine bilete og tekstar

Dette konsertprogrammet utforskar tema om personleg kamp, søken etter identitet, og mennesket sitt eksistensielle dilemma gjennom ei blanding av bilete, musikk og tekstar. Programmet startar med biletkunstnar deler tankar om livets kompleksitet og utfordringar, symbolisert ved ein floke av trådar som binder han. Med humor og alvor fortel «Møte med eiga maske» ei historie om indre kamp, sjølvoppdaging og forsøket på å finne fotfeste i ein verd full av motsetningar.

Gjennom personlege refleksjon, musikk, og lyriske uttrykk, navigerer programmet i landskapet mellom håp og håpløyse, søken etter ekthet i ei verd prega av ytre forventingar og indre tvil. Konflikten mellom det materielle og det spirituelle, samt individets søken etter ekte verdi og tilknyting, står sentralt. Programmet avsluttar med ei anerkjenning av livets uforutsigbarheit og dei val og vegar kvar person må ta, samtidig som det inviterer til refleksjon over felles menneskelege opplevingar og draumar.

Komponisten om verket
Inspirert av Lars Gunnar Polden, har eg freista skapa eit verk som speglar eit djupt engasjement for både det visuelle og det musikalske. Polden sine verk fungerer ikkje berre som estetisk inspirasjon, men også som ein katalysator for musikalsk nyskaping og utforsking. Dei opnar opp for eit flerdimensjonalt uttrykksrom der lyd og bilete ikkje berre sameksisterer, men aktivt samverkar for å skapa nye meningar og opplevingar.

Denne integrasjonen av det visuelle og det musikalske vert ytterlegare forsterka gjennom samarbeidet med Jøran Mjelde sine filmar som tilfører eit digitalt og dynamisk element til prosjektet. Denne tilnærminga gjer det mogleg å utforska nye former for narrativ og estetiske uttrykk, der måleria til Polden vert levande gjennom dei samspelande uttrykka og skapar ei rik og immersiv konsertoppleving.

Tid

(Sundag) 14:00 - 15:30(GMT+00:00)