– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Hjelp eg eig eit gamalt hus (på Voss). KVELD 3/4: Matrealkunnskap og overflater

ons15mai19:00ons20:30Hjelp eg eig eit gamalt hus (på Voss). KVELD 3/4: Matrealkunnskap og overflater19:00 - 20:30(GMT+00:00)

Eldre hus. Ser ut til å vere kvitmåla. Svart kvitt foto. Kvinne i eldre kledestil står på steintrapp framom huset.

Om arrangementet

Me gjentek suksessen og inviterer til fire kurskveldar med ulike problemstillingar knytt til eldre hus. Målgruppa for kurset er eigarar av hus som ynskjer å bli tryggare på verdivurdering, støtteordningar, materialkunnskap og vedlikehald.
—-
Bur du i eit hus frå 70-åra, skal du overta eit hus frå 1800-talet, eig du ei gamal røykstove, har du ei løe, eller er du nysgjerrig på bygningsvern? Me ynskjer å tilby fagleg påfyll og eit hyggeleg møte mellom fagkyndige og huseigarar i området. Her kan alle læra meir om korleis ein set i stand eller tek vare på sitt gamle hus på ein berekraftig måte. Det vert sett av god tid for erfaringsutveksling, spørsmål og diskusjon.
Kveldane vert leia av arkitekt og bygningsvernkonsulent Tora Lie Brunborg frå Voss folkemuseum og kulturminnekonsulent i Voss herad Anne Arneberg.
Du kan delta på alle fire eller velja ut den kurskvelden som er mest relevant for deg. Pris per kveld: kr 120,-
KVELD 3: MATERIALKUNNSKAP OG OVERFLATER
Onsdag 15. mai klokka 19:00 – 20:30, Voss Folkemuseum.

Denne kvelden vil ta føre seg materialkunnskap i eldre bygningar. Me får blant anna besøk av Belinda Kjellerup som er miljørådgivar for Norconsult på Voss. Ho vil halda eit innlegg om materialar i eldre bygg som potensielt kan vera helse- og miljøskadelege.I tillegg vil Anne Lise Brask Eriksen, bygningsvernkonsulent i Hardanger, halda eit innlegg om val av rett maling, tapet og overflatebehandling i tråd med antikvariske prinsipp.

Du treng ikkje melda deg på til denne kurskvelden.

Tid

(Onsdag) 19:00 - 20:30(GMT+00:00)