Info om arrangement og koronavirus

Voss folkemuseum forheld seg til tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter og i dette er status i tråd med gjeldande retningslinjer:

  • Frå 12. mai 2020 har me ope i museumstunet for skuleklassar som tingar på førhand.
  • Museet held strengt for ordinært publikum til og med 20. juni. Alle aktivitetar, omvisingar og arrangement i vår går dermed ut.


Spørsmål eller andre henvendingar?
Kontakt oss gjerne på tlf 474 79 794 eller voss.folkemuseum@hvm.museum.no 

Kontakt

Mølstervegen 143, 5705 Voss
Tlf: 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opningstider

I samband med smitteverntiltak:
Me tek for tida kun i mot skuleklassar,
gjeld t.o.m. 20. juni.

Må tingast på førehand.

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Adr: Mølstervegen 143, Voss
Tel: +47 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opening hours

Due to the Covid-19 situation:
The museum is closed (except for school groups)
til and including 20 June.

Must be booked in advanced. 

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X