Opening hours and visits

Welcome!

Info i samband med smittevernsituasjonen:

Frå 12. mai 2020 har me ope i museumstunet for skuleklassar som tingar på førhand.
Ta kontakt med oss på tlf 474 79 794.

Elles stengt tom 20. juni

 

Billettar
Enkeltbillett: 90,- (vaksen) / 55,- (student). Born gratis.
Gruppe, minimum 15 personar: 80,- pr. pers.
Museumspass for Hardanger og Voss museum: 190,-
Gjeld for eitt besøk ved alle besøksstadane i museet i løpet av året (merk at somme stadar har reduserte opningstider).

 

 

Besøksadresse: Mølstervegen 143, 5705 Voss
Telefon: 474 79 794
E-post: vossfolkemuseum@hvm.museum.no

Organisasjonsnr: 987 927 704

 

Slik kjem du hit:
Med bil: Følg skilting frå Skulestadmoen eller Voss sentrum.
Til fots/sykkel: Følg skilting frå sentrum – like ved togstasjonen (20 minutt å gå)

 

Hardanger fartøyvernsenter

Kontakt

Mølstervegen 143, 5705 Voss
Tlf: 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opningstider

I samband med smitteverntiltak:
Me tek for tida kun i mot skuleklassar,
gjeld t.o.m. 20. juni.

Må tingast på førehand.

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact

Adr: Mølstervegen 143, Voss
Tel: +47 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Opening hours

Due to the Covid-19 situation:
The museum is closed (except for school groups)
til and including 20 June.

Must be booked in advanced. 

Social media

Follow us on Facebook and Instagram

X