Smitteverntiltak i regionen

Hardanger og Voss museum sine besøksstadar er alle plasserte i det som vert omtala som Ring 1 og Ring 2 i samband med utbrot av mutert variant av korona-virus i regionen.
Dette tyder at forsterka smitteverntiltak er sette inn og dei enkelte musea held difor stengt i veke 6, t.o.m. 14. februar.
Merk at tiltaka kan verta forlenga dersom smittesituasjonen tilseier det.

Hardanger og Voss museum forheld seg til gjeldande tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter til ei kvar tid – og tilpassar smitteverntiltaka i samband med aktuell aktivitet framover.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på tlf 404 34 100 eller post@hvm.museum.no

Oppdatert 9. februar 2021

Opningstider

Måndag-fredag kl. 10-15

Kontakt

Mølstervegen 143, 5705 Voss

 

Tlf: 474 79 794
voss.folkemuseum@hvm.museum.no

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Opening hours

Mon-Friday 10 AM-3 PM

Contact
Adr: Mølstervegen 143, Voss Tel: +47 474 79 794 voss.folkemuseum@hvm.museum.no
Social media
Follow us on Facebook and Instagram
X