Barneskule

Opplegga er tilpassa ulike alderstrinn og læringsmål i Kunnskapsløftet og er ein viktig del av museumsarbeidet.

mmm

Fruktdessert

Kosthald og matstell

Kva åt dei i gamle dagar? Det får elevar i 6. klasse vita meir om på Mølster.

Tægerkorg

Tægerbinding

Mål:  

- gje elevane innsyn i ein teknikk som har vore så genial at ingen har klart å forbetra han

- få elevane til å forstå kor oppfinnsame tidlegare

Klasserommet

Skulestova til oldefar

Har du nokon gong lurt på korleis det var å gå på skule for 100 år sidan? Var læraren streng, kva fag hadde dei, måtte dei pugga salmevers - - og kva skjedde med dei som

korg

Dekor på tre og tekstil

 Når me ser noko fint, har me pengar så me kan kjøpa det. Det kunne dei ikkje i gamle dagar - dei måtte laga det sjølve.

resultat

Primstaven

Elevane skal læra om dei gamle merkedagane, om symbola som vart brukte, kva helgenar som er knytte til symbola, og kva lokale gjeremål som er knytte til dagane.