Undervisning

Jente med høy

Barnehage

Er det emne de ynskjer me skal ta opp, vert me glade om de tek kontakt.

Klasserommet

Barneskule

Opplegga er tilpassa ulike alderstrinn og læringsmål.

Hårfagre elevar

Ungdomstrinnet

Utstillingar, tuna og kunnskapen me har om handverk og husflid, er ofte utgangspunkt for gode opplegg.

Kornband på staur

Vidaregåande skule

Frå gamalt har jordbruk vore den viktigaste næringa på Voss. Her var rikeleg med åkerjord til korn, og frå ca. 1800 også til poteter. Vossebygdene hadde vide og gode