Nyhende

4 millionar til ny basisutstilling

Voss folkemuseum hadde fint besøk fredag 5 oktober.

Ledig vikariat 50%

Hardanger og Voss museum har ledig vikariat som konsulent i 50 % stilling ved Voss folkemuseum i tolv månader frå 1. mars.

Voss folkemuseum 100 år

Voss folkemuseum vart skipa 27. november 1917, og jubileumsåret vert markert med ulike arrangement utover året. Lista vert utvida etter kvart

Vangen i 1880-åra

Foredrag

Torsdag 16. februar, 19.00

1880-åra var ei brytningstid for Vangen.

Ryddedag på magasinet

Me har rydda på magasinet, med god hjelp frå gode kollegaer frå Museumssenteret i Salhus. Me såg etter insektskader, og nytta òg høvet til å reingjera gjenstandar og hyller.

Norske landskap

Sjå Noreg for 150 år sidan!

 Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900

3D-modellen av Gamle Vangen

Mads Ringdal har det siste året arbeidd med å byggja opp ein digital versjon av Gamle Vangen, slik bygdesenteret såg ut rundt 1930.

Herheim foto

Fotograf Kjell Herheim er strålande nøgd med at Voss folkemuseum, med god hjelp av dei lokale bankane, har takka ja til å overta heile arkivet til Herheim Foto. Dette

Reparasjon av Botolvsløa

Denne hausten driv hantverkarane på med ei større omvøla av taket på Botolvsløa...

På sporet av ei ny tid

Ei utstilling om korleis jernbanen endra Voss.

Gamalt frå Voss

Den lokalhistoriske årboka Gamalt frå Voss kom fyrste gong ut i 1969. No har du sjansen til å sikra deg dei 36 fyrste årgangane til ein svært rimeleg pris - berre 800 kroner.

Ny styrar på Voss folkemuseum

Eirik Helleve er tilsett som ny styrar og avdelingsleiar på Voss folkemuseum. Helleve tek til i stillinga i august.

Stor gåve

Dokkemakar Hildur Juhl Pedersen har gjeve ei stor dokkesamling til museet. Snart vert det utstilling.

Talarstol og englelampar

Talarstolen som har stått i Myrkdalen bedehus sidan 1932, vert henta.

Gamlebutikken

Gamlebutikken har stått uendra i den faste utstillinga sidan1984. No er veggene måla, det er lagt tak over butikken, og me har fått inn fleire varer.