Aktivitetar

Voss folkemuseum har aktivitetar på tunet gjennom heile året. Det kan ofte vera trongt om plassen på Mølstertunet.

Me har konsertar på tunet, leikedagar, baking og sal av flatbrød i sommarsesongen, omvising, joleaktivitetar, opplegg i samband med utstillingane våre m.m.

Flere bilder

  • Opning av Mølstertunet 1928 Foto:Braaten
  • Bryllaup i 1930 åra Foto: Braaten
  • Ridande vossabryllaup Foto: Braaten
  • Frå Bondelagsstemna 1939 Foto:Braaten